Classement : 20/05/2020

Auteur: Jean-Christophe Grangé
Ouvrage : Les rivières pourpres
Longueurs : 116 mots

Pos. Joueur Date Score
1 ChatB 20 mai 2020, 00:08 100,00%
2 gertrude m 20 mai 2020, 00:09 100,00%
3 rignette 20 mai 2020, 00:13 100,00%
4 GBRCB 20 mai 2020, 05:39 100,00%
5 poupougne 20 mai 2020, 05:58 100,00%
6 Shadowrunner152 20 mai 2020, 06:25 100,00%
7 jeanpaul31 20 mai 2020, 06:26 100,00%
8 Clobes 20 mai 2020, 06:49 100,00%
9 NEHEL 20 mai 2020, 07:52 100,00%
10 gebus 20 mai 2020, 07:52 100,00%
11 doudou10 20 mai 2020, 08:00 100,00%
12 raoulpessu 20 mai 2020, 09:25 100,00%
13 soizicou 20 mai 2020, 09:36 100,00%
14 lulucastagnette 20 mai 2020, 10:20 100,00%
15 josy29 20 mai 2020, 10:36 100,00%
16 joyau9 20 mai 2020, 10:37 100,00%
17 marie 974 20 mai 2020, 11:46 100,00%
18 Constantinus 20 mai 2020, 12:08 100,00%
19 jpeach 20 mai 2020, 15:41 100,00%
20 adriking 20 mai 2020, 15:49 100,00%
21 lancelot 20 mai 2020, 19:03 100,00%
22 mig 20 mai 2020, 19:37 100,00%
23 Chopin 20 mai 2020, 20:03 100,00%
24 paula 20 mai 2020, 20:59 100,00%
25 flemonde74 20 mai 2020, 22:05 100,00%
26 Pierre 59195 20 mai 2020, 06:29 99,21%
27 mdo21 20 mai 2020, 06:55 99,21%
28 Architruc 20 mai 2020, 06:59 99,21%
29 ceriseanne 20 mai 2020, 08:05 99,21%
30 guilbi67 20 mai 2020, 08:10 99,21%
31 jenny51 20 mai 2020, 09:26 99,21%
32 chrism73 20 mai 2020, 09:42 99,21%
33 Polarfox 20 mai 2020, 10:22 99,21%
34 castillonaise 20 mai 2020, 10:30 99,21%
35 meremichaud 20 mai 2020, 10:37 99,21%
36 LaDed 20 mai 2020, 15:33 99,21%
37 Dalilalila 20 mai 2020, 16:53 99,21%
38 anastasia 20 mai 2020, 17:54 99,21%
39 jean-luc 20 mai 2020, 20:42 99,21%
40 Bertrand 20 mai 2020, 06:12 98,41%
41 madilou 20 mai 2020, 07:32 98,41%
42 Manymen 20 mai 2020, 09:43 98,41%
43 mimisax29 20 mai 2020, 09:51 98,41%
44 jeti 20 mai 2020, 09:57 98,41%
45 araignee 20 mai 2020, 10:13 98,41%
46 marie-mad 20 mai 2020, 10:39 98,41%
47 javi 20 mai 2020, 11:17 98,41%
48 cyrielle02 20 mai 2020, 11:46 98,41%
49 jojogourville 20 mai 2020, 13:58 98,41%
50 Gaufrette9 20 mai 2020, 14:17 98,41%
51 Clemenceau 20 mai 2020, 15:43 98,41%
52 filoche 20 mai 2020, 17:19 98,41%
53 Constance14 20 mai 2020, 18:13 98,41%
54 Babette04 20 mai 2020, 19:31 98,41%
55 nouch2 20 mai 2020, 20:31 98,41%
56 Julien 20 mai 2020, 21:04 98,41%
57 TIZI 20 mai 2020, 22:01 98,41%
58 ezzio 20 mai 2020, 23:10 98,41%
59 coincoin18 20 mai 2020, 04:39 97,62%
60 jeanfr.marechal@gmail.com 20 mai 2020, 05:57 97,62%
61 saturne1 20 mai 2020, 07:22 97,62%
62 marite76 20 mai 2020, 07:39 97,62%
63 philcressi 20 mai 2020, 08:20 97,62%
64 Gégé 20 mai 2020, 08:34 97,62%
65 Agalam 20 mai 2020, 09:27 97,62%
66 gisous04 20 mai 2020, 09:49 97,62%
67 micocoulier 20 mai 2020, 09:59 97,62%
68 mina8 20 mai 2020, 10:33 97,62%
69 moniquelapasfine2 20 mai 2020, 13:21 97,62%
70 Bezot 20 mai 2020, 14:02 97,62%
71 chipolatas 20 mai 2020, 14:37 97,62%
72 julie1609 20 mai 2020, 15:21 97,62%
73 Victorjudo 20 mai 2020, 15:46 97,62%
74 plessis77 20 mai 2020, 16:53 97,62%
75 rosejp 20 mai 2020, 17:30 97,62%
76 athéna0708 20 mai 2020, 18:57 97,62%
77 aglae47 20 mai 2020, 19:32 97,62%
78 coycoy 20 mai 2020, 06:16 96,83%
79 chantal06 20 mai 2020, 07:06 96,83%
80 thier 20 mai 2020, 07:56 96,83%
81 LauC 20 mai 2020, 08:13 96,83%
82 mylene2 20 mai 2020, 08:19 96,83%
83 Axurit 20 mai 2020, 08:58 96,83%
84 PREVR 20 mai 2020, 09:14 96,83%
85 AV3387 20 mai 2020, 09:18 96,83%
86 Martatour 20 mai 2020, 09:38 96,83%
87 Nana84 20 mai 2020, 10:25 96,83%
88 PetiteOiseau 20 mai 2020, 11:19 96,83%
89 Seb60 20 mai 2020, 11:54 96,83%
90 simone74 20 mai 2020, 12:08 96,83%
91 R_846309 20 mai 2020, 13:00 96,83%
92 olivenbaum 20 mai 2020, 13:07 96,83%
93 legrand 20 mai 2020, 14:00 96,83%
94 titite64 20 mai 2020, 14:11 96,83%
95 figmag 20 mai 2020, 14:15 96,83%
96 inari 20 mai 2020, 14:25 96,83%
97 bbchef2 20 mai 2020, 15:09 96,83%
98 BBchef 20 mai 2020, 15:20 96,83%
99 henried 20 mai 2020, 15:45 96,83%
100 jositreg 20 mai 2020, 15:51 96,83%
101 rose 4477 20 mai 2020, 16:21 96,83%
102 patty39 20 mai 2020, 16:36 96,83%
103 Hortense 20 mai 2020, 16:42 96,83%
104 pascal2901 20 mai 2020, 19:30 96,83%
105 Maliolys 20 mai 2020, 20:02 96,83%
106 phipajul 20 mai 2020, 22:30 96,83%
107 yaya73 20 mai 2020, 07:21 96,03%
108 DEBLOCK GERARD 20 mai 2020, 08:29 96,03%
109 JeremB 20 mai 2020, 08:48 96,03%
110 banga 20 mai 2020, 08:53 96,03%
111 sausage 20 mai 2020, 08:54 96,03%
112 pierrefeta 20 mai 2020, 09:00 96,03%
113 Elisaros 20 mai 2020, 09:03 96,03%
114 elgeodil 20 mai 2020, 09:35 96,03%
115 Mamilyne 20 mai 2020, 09:39 96,03%
116 Sofhy50 20 mai 2020, 09:46 96,03%
117 Sofisentraine 20 mai 2020, 09:53 96,03%
118 Olympias 20 mai 2020, 10:18 96,03%
119 jaxland 20 mai 2020, 10:33 96,03%
120 Staï 20 mai 2020, 10:43 96,03%
121 helenepm 20 mai 2020, 10:59 96,03%
122 bclaire 20 mai 2020, 11:48 96,03%
123 DigitalFacteur 20 mai 2020, 12:12 96,03%
124 Soleil06 20 mai 2020, 12:16 96,03%
125 Ninis47 20 mai 2020, 13:15 96,03%
126 lejan 20 mai 2020, 13:17 96,03%
127 ratafia 20 mai 2020, 14:07 96,03%
128 Dictée17 20 mai 2020, 14:51 96,03%
129 test66 20 mai 2020, 15:21 96,03%
130 MISSMOMO 20 mai 2020, 15:44 96,03%
131 soie 20 mai 2020, 16:24 96,03%
132 PEPESSE 20 mai 2020, 20:07 96,03%
133 mouetterieuse 20 mai 2020, 20:09 96,03%
134 LaetiR 20 mai 2020, 21:23 96,03%
135 Duclo 20 mai 2020, 22:05 96,03%
136 pouzac 20 mai 2020, 22:31 96,03%
137 mounie 20 mai 2020, 08:57 95,24%
138 Sophiel 20 mai 2020, 08:59 95,24%
139 PLUME ALERTE 20 mai 2020, 09:13 95,24%
140 Flavou 20 mai 2020, 09:27 95,24%
141 Lumati 20 mai 2020, 09:47 95,24%
142 coco27 20 mai 2020, 11:22 95,24%
143 mutti85 20 mai 2020, 11:24 95,24%
144 nacice 20 mai 2020, 11:40 95,24%
145 Ma49124 20 mai 2020, 11:41 95,24%
146 Printemps 08 20 mai 2020, 12:06 95,24%
147 xavier1952 20 mai 2020, 12:20 95,24%
148 Sophie66 20 mai 2020, 12:34 95,24%
149 astone 20 mai 2020, 14:23 95,24%
150 mimi24 20 mai 2020, 15:07 95,24%
151 Lampihot 20 mai 2020, 15:22 95,24%
152 babouche 20 mai 2020, 15:25 95,24%
153 Julie_Neron 20 mai 2020, 15:28 95,24%
154 gboulanger 20 mai 2020, 16:10 95,24%
155 helene1964 20 mai 2020, 17:13 95,24%
156 142 20 mai 2020, 17:23 95,24%
157 Grelinette 20 mai 2020, 17:27 95,24%
158 bleu 20 mai 2020, 18:23 95,24%
159 tania 91 20 mai 2020, 18:43 95,24%
160 Jluc 20 mai 2020, 21:16 95,24%
161 foueze 20 mai 2020, 21:33 95,24%
162 leam 20 mai 2020, 21:40 95,24%
163 POUPEE 20 mai 2020, 22:29 95,24%
164 Josingerv 20 mai 2020, 04:27 94,44%
165 pira05 20 mai 2020, 06:21 94,44%
166 christou 20 mai 2020, 07:30 94,44%
167 christou46 20 mai 2020, 07:32 94,44%
168 auristelle 20 mai 2020, 07:41 94,44%
169 lamhr 20 mai 2020, 07:47 94,44%
170 Thomas Marie Thérèse 20 mai 2020, 08:42 94,44%
171 John-Rachid 20 mai 2020, 09:00 94,44%
172 Caid56 20 mai 2020, 09:11 94,44%
173 Capu08 20 mai 2020, 09:15 94,44%
174 lulu93320 20 mai 2020, 10:10 94,44%
175 Maeva1409 20 mai 2020, 10:38 94,44%
176 smardinian 20 mai 2020, 10:46 94,44%
177 liffyelfy 20 mai 2020, 10:50 94,44%
178 OCERNC 20 mai 2020, 10:51 94,44%
179 Vaval11 20 mai 2020, 11:37 94,44%
180 Leluc 20 mai 2020, 12:05 94,44%
181 moncpt 20 mai 2020, 12:34 94,44%
182 Tibras 20 mai 2020, 13:11 94,44%
183 natacha30 20 mai 2020, 13:17 94,44%
184 Tagitte 20 mai 2020, 13:36 94,44%
185 Jeremias 20 mai 2020, 14:05 94,44%
186 dolfin 20 mai 2020, 14:31 94,44%
187 fanfandictée 20 mai 2020, 14:32 94,44%
188 Domi71 20 mai 2020, 15:07 94,44%
189 marienomil 20 mai 2020, 16:52 94,44%
190 naturalys 20 mai 2020, 16:55 94,44%
191 LUFRAN 20 mai 2020, 17:33 94,44%
192 cocolechat1105 20 mai 2020, 18:11 94,44%
193 mma67 20 mai 2020, 19:20 94,44%
194 Natgal 20 mai 2020, 19:45 94,44%
195 greyseven 20 mai 2020, 21:10 94,44%
196 piratus 20 mai 2020, 23:47 94,44%
197 Louh 20 mai 2020, 00:33 93,65%
198 mimi43 20 mai 2020, 06:12 93,65%
199 gedenice 20 mai 2020, 06:22 93,65%
200 foguy 20 mai 2020, 07:43 93,65%
201 tophe 20 mai 2020, 07:56 93,65%
202 matglr 20 mai 2020, 08:54 93,65%
203 Minoute 20 mai 2020, 09:02 93,65%
204 yemme 20 mai 2020, 09:48 93,65%
205 rolles 20 mai 2020, 10:18 93,65%
206 JO91 20 mai 2020, 10:38 93,65%
207 tim987 20 mai 2020, 11:45 93,65%
208 Yudan 20 mai 2020, 11:49 93,65%
209 Veterano 20 mai 2020, 12:25 93,65%
210 oceanemntl 20 mai 2020, 13:06 93,65%
211 Jujumouss 20 mai 2020, 13:09 93,65%
212 Autize 20 mai 2020, 16:15 93,65%
213 ericta 20 mai 2020, 16:26 93,65%
214 katleenv 20 mai 2020, 16:36 93,65%
215 Lisou2 20 mai 2020, 16:56 93,65%
216 spionx 20 mai 2020, 18:46 93,65%
217 kate68 20 mai 2020, 19:16 93,65%
218 emiliea 20 mai 2020, 20:24 93,65%
219 Serpentine 20 mai 2020, 21:13 93,65%
220 Darwin 20 mai 2020, 23:41 93,65%
221 tequila 20 mai 2020, 04:37 92,86%
222 Mathildou54 20 mai 2020, 07:30 92,86%
223 Elsa Teboul-Schmitz 20 mai 2020, 08:18 92,86%
224 Tarta 20 mai 2020, 08:57 92,86%
225 valine11 20 mai 2020, 09:03 92,86%
226 jupiter 20 mai 2020, 09:21 92,86%
227 Destlo 20 mai 2020, 09:35 92,86%
228 mousset 20 mai 2020, 09:49 92,86%
229 sarah eckert 20 mai 2020, 09:53 92,86%
230 SSébastien11 20 mai 2020, 09:55 92,86%
231 xav7474 20 mai 2020, 11:33 92,86%
232 flothmn17 20 mai 2020, 11:45 92,86%
233 Clementin 20 mai 2020, 11:54 92,86%
234 Ohanna 20 mai 2020, 12:05 92,86%
235 deimos 20 mai 2020, 12:24 92,86%
236 Sand63 20 mai 2020, 12:26 92,86%
237 Pamplemousse2 20 mai 2020, 12:30 92,86%
238 Bel 20 mai 2020, 14:33 92,86%
239 C. Defirmeau 20 mai 2020, 14:48 92,86%
240 elisa-17 20 mai 2020, 15:02 92,86%
241 narcoss1 20 mai 2020, 16:25 92,86%
242 harpo 20 mai 2020, 16:33 92,86%
243 madge1 20 mai 2020, 17:57 92,86%
244 RégineP 20 mai 2020, 20:12 92,86%
245 OverhaulManga 20 mai 2020, 22:32 92,86%
246 lolotte10 20 mai 2020, 00:43 92,06%
247 lyathis 20 mai 2020, 07:42 92,06%
248 Sarah_wnd 20 mai 2020, 07:58 92,06%
249 CaroRazo 20 mai 2020, 08:19 92,06%
250 Agathel1 20 mai 2020, 08:27 92,06%
251 MEL532540 20 mai 2020, 08:29 92,06%
252 clara boumboum 20 mai 2020, 08:31 92,06%
253 EudesL 20 mai 2020, 09:51 92,06%
254 lucilbct 20 mai 2020, 10:26 92,06%
255 zazouille 20 mai 2020, 10:42 92,06%
256 CATHY29 20 mai 2020, 11:18 92,06%
257 aken 20 mai 2020, 11:44 92,06%
258 adacade 20 mai 2020, 11:47 92,06%
259 pyla 20 mai 2020, 13:39 92,06%
260 nanoous93 20 mai 2020, 14:18 92,06%
261 carole.simon07 20 mai 2020, 14:58 92,06%
262 Sabrinoche 20 mai 2020, 16:50 92,06%
263 yseult 20 mai 2020, 18:56 92,06%
264 Glorfindel 20 mai 2020, 19:10 92,06%
265 Chercher12 20 mai 2020, 09:50 91,27%
266 marie301 20 mai 2020, 11:11 91,27%
267 Talpop 20 mai 2020, 11:21 91,27%
268 angeloaugusto90 20 mai 2020, 13:28 91,27%
269 grworld 20 mai 2020, 15:09 91,27%
270 ourson 20 mai 2020, 15:32 91,27%
271 Sir-Wapitidou 20 mai 2020, 16:45 91,27%
272 SANSANDRINE 20 mai 2020, 18:28 91,27%
273 Marivi 20 mai 2020, 19:18 91,27%
274 Avarice Glut 20 mai 2020, 19:36 91,27%
275 Élodie 20 mai 2020, 22:05 91,27%
276 Valkro 20 mai 2020, 09:44 90,48%
277 juliie 20 mai 2020, 11:51 90,48%
278 kubelik 20 mai 2020, 12:31 90,48%
279 thowrn 20 mai 2020, 12:43 90,48%
280 dalou 20 mai 2020, 13:59 90,48%
281 Little008 20 mai 2020, 14:53 90,48%
282 Benjba 20 mai 2020, 16:21 90,48%
283 zendicteezendictee 20 mai 2020, 16:28 90,48%
284 CLO2412 20 mai 2020, 20:54 90,48%
285 YOGYAA 20 mai 2020, 00:31 89,68%
286 JeanSol-Partre 20 mai 2020, 01:58 89,68%
287 Nadou la rose 20 mai 2020, 03:57 89,68%
288 Vive 20 mai 2020, 04:09 89,68%
289 jadele 20 mai 2020, 06:39 89,68%
290 gatto 20 mai 2020, 07:27 89,68%
291 Flobois 20 mai 2020, 07:32 89,68%
292 Eva93 20 mai 2020, 08:30 89,68%
293 Napiray 20 mai 2020, 10:24 89,68%
294 MarieSLH 20 mai 2020, 11:19 89,68%
295 pipoudi 20 mai 2020, 12:52 89,68%
296 printemps 20 mai 2020, 16:53 89,68%
297 dcsr3 20 mai 2020, 18:16 89,68%
298 Fif31 20 mai 2020, 19:13 89,68%
299 ielmejhed 20 mai 2020, 00:37 88,89%
300 Taylor 20 mai 2020, 09:46 88,89%
301 Carmen03 20 mai 2020, 09:49 88,89%
302 pauline156 20 mai 2020, 10:01 88,89%
303 Guigui514 20 mai 2020, 15:32 88,89%
304 adrilol 20 mai 2020, 15:40 88,89%
305 infni 20 mai 2020, 22:56 88,89%
306 lolo6488 20 mai 2020, 07:34 88,10%
307 Vico B 20 mai 2020, 10:32 88,10%
308 djon 20 mai 2020, 11:12 88,10%
309 anemone 20 mai 2020, 11:18 88,10%
310 fannyshny 20 mai 2020, 23:09 88,10%
311 ato40 20 mai 2020, 23:45 88,10%
312 Nina3417 20 mai 2020, 07:22 87,30%
313 vava0683 20 mai 2020, 09:17 87,30%
314 Emma.214 20 mai 2020, 11:39 87,30%
315 Xavier70 20 mai 2020, 13:20 87,30%
316 Mss5408 20 mai 2020, 14:37 87,30%
317 pouy 20 mai 2020, 20:27 87,30%
318 KateP 20 mai 2020, 23:06 87,30%
319 peete_agore 20 mai 2020, 02:49 86,51%
320 log1 20 mai 2020, 08:51 86,51%
321 nana9 20 mai 2020, 11:20 86,51%
322 Valera 20 mai 2020, 12:35 86,51%
323 Mimi13400 20 mai 2020, 17:06 86,51%
324 soline 20 mai 2020, 17:13 86,51%
325 Biscuits 20 mai 2020, 23:52 86,51%
326 nine 20 mai 2020, 10:18 85,71%
327 Angiola 20 mai 2020, 15:49 85,71%
328 Albert_Anaud 20 mai 2020, 18:52 85,71%
329 cherman 20 mai 2020, 11:37 84,92%
330 kawaiikika 20 mai 2020, 15:47 84,92%
331 Pares 20 mai 2020, 16:20 84,92%
332 tamilou 20 mai 2020, 08:12 84,13%
333 IEP 20 mai 2020, 08:50 84,13%
334 SolangeSU 20 mai 2020, 16:57 84,13%
335 jeremydupin 20 mai 2020, 09:43 83,33%
336 math4580 20 mai 2020, 15:06 83,33%
337 Mecton 20 mai 2020, 08:50 82,54%
338 ilies18 20 mai 2020, 20:31 82,54%
339 Bintaa 20 mai 2020, 03:16 80,95%
340 juju81 20 mai 2020, 10:44 80,95%
341 Tosca 20 mai 2020, 16:40 80,95%
342 muse 20 mai 2020, 20:27 80,95%
343 mariachalabi 20 mai 2020, 21:50 80,95%
344 Nini08 20 mai 2020, 21:56 80,95%
345 agata 20 mai 2020, 14:30 80,16%
346 dianaefros 20 mai 2020, 16:23 80,16%
347 fatouche42 20 mai 2020, 22:32 80,16%
348 licorne62 20 mai 2020, 08:57 73,02%
349 nyny3 20 mai 2020, 12:02 72,22%
350 champion3462 20 mai 2020, 10:16 69,84%
351 Adelin 20 mai 2020, 13:51 65,87%
352 valou29 20 mai 2020, 12:39 63,49%
353 suerte1692 20 mai 2020, 09:16 59,52%
354 Ramirez 20 mai 2020, 05:01 53,97%
355 SLL 20 mai 2020, 11:32 50,00%
356 He Qin 20 mai 2020, 11:14 Abandon
357 Bastien1990 20 mai 2020, 13:16 Abandon
358 morgs 20 mai 2020, 23:07 Abandon
359 alex1737 20 mai 2020, 02:42 Abandon
360 Tatiana2019 20 mai 2020, 11:51 Abandon
361 fou de mots 20 mai 2020, 10:34 Abandon
362 peter pan 20 mai 2020, 20:20 Abandon
363 tototte 20 mai 2020, 08:44 Abandon
364 stellapascoli 20 mai 2020, 09:05 Abandon
365 emya 20 mai 2020, 15:33 Abandon
366 mathi3869 20 mai 2020, 11:41 Abandon
367 lau22 20 mai 2020, 05:10 Abandon
368 FDX 20 mai 2020, 09:48 Abandon
369 bachirml 20 mai 2020, 15:46 Abandon
370 papidriss 20 mai 2020, 16:26 Abandon
371 jrm55 20 mai 2020, 16:43 Abandon
372 doctor 20 mai 2020, 19:47 Abandon

Grâce à zenDictée

  • Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
  • Faites des dictées en vous amusant
  • Défiez vos amis sur des dictées

Créer un compte gratuitement

Statistiques

  • Rejoignez les 74 087 joueurs ;
  • déjà 911 491 dictées faites ;
  • plus de 113 233 129 mots écrits ;
  • et 10 968 864 fautes…