Classement : 26/05/2022

Auteur: Sigmund Freud
Ouvrage : Cinq leçons sur la psychanalyse
Longueurs : 127 mots

Pos. Joueur Date Score
1 lilyne 26 mai 2022, 02:18 100,00%
2 gedenice 26 mai 2022, 06:37 100,00%
3 anastasia 26 mai 2022, 06:40 100,00%
4 poupougne 26 mai 2022, 07:08 100,00%
5 mdo21 26 mai 2022, 07:13 100,00%
6 doudou10 26 mai 2022, 08:01 100,00%
7 DEBLOCK GERARD 26 mai 2022, 08:39 100,00%
8 Polarfox 26 mai 2022, 08:47 100,00%
9 Victorjudo 26 mai 2022, 09:03 100,00%
10 noli 26 mai 2022, 09:23 100,00%
11 NEHEL 26 mai 2022, 09:33 100,00%
12 rolles 26 mai 2022, 09:50 100,00%
13 marine21 26 mai 2022, 11:05 100,00%
14 MM69210 26 mai 2022, 11:26 100,00%
15 claironxy 26 mai 2022, 11:37 100,00%
16 berna 26 mai 2022, 11:54 100,00%
17 Constantinus 26 mai 2022, 12:49 100,00%
18 Xexa 26 mai 2022, 14:01 100,00%
19 Annick 87400 26 mai 2022, 14:20 100,00%
20 Chopin 26 mai 2022, 15:12 100,00%
21 Mimosa 26 mai 2022, 15:26 100,00%
22 Darwin 26 mai 2022, 18:59 100,00%
23 Pili 26 mai 2022, 21:47 100,00%
24 bonux93 26 mai 2022, 22:10 100,00%
25 Manymen 26 mai 2022, 22:48 100,00%
26 Emmanuel48 26 mai 2022, 00:44 99,25%
27 coincoin18 26 mai 2022, 05:12 99,25%
28 Bertrand 26 mai 2022, 06:51 99,25%
29 Sonia31 26 mai 2022, 06:56 99,25%
30 marite76 26 mai 2022, 07:04 99,25%
31 GERONIMO 26 mai 2022, 07:18 99,25%
32 mig 26 mai 2022, 09:32 99,25%
33 josy29 26 mai 2022, 11:16 99,25%
34 jeanpaul31 26 mai 2022, 11:20 99,25%
35 ctur 26 mai 2022, 17:36 99,25%
36 Brigitte bis 26 mai 2022, 20:00 99,25%
37 Fabien.C 26 mai 2022, 20:38 99,25%
38 aquarelle 26 mai 2022, 05:29 98,50%
39 Shadowrunner152 26 mai 2022, 07:12 98,50%
40 Jano1952 26 mai 2022, 07:59 98,50%
41 brasucade 26 mai 2022, 09:14 98,50%
42 Anysios 26 mai 2022, 09:53 98,50%
43 Tarta 26 mai 2022, 12:03 98,50%
44 zxwxwxwz 26 mai 2022, 13:02 98,50%
45 Gaby78 26 mai 2022, 15:58 98,50%
46 filoche 26 mai 2022, 16:00 98,50%
47 lisa1998 26 mai 2022, 16:21 98,50%
48 pira05 26 mai 2022, 17:24 98,50%
49 rosemonde 26 mai 2022, 17:43 98,50%
50 JPP 26 mai 2022, 19:57 98,50%
51 christopheI 26 mai 2022, 20:52 98,50%
52 yaya73 26 mai 2022, 07:24 97,74%
53 ménék 26 mai 2022, 09:19 97,74%
54 jano 26 mai 2022, 09:20 97,74%
55 leMur 26 mai 2022, 10:31 97,74%
56 astone 26 mai 2022, 10:34 97,74%
57 Gégé 26 mai 2022, 10:43 97,74%
58 acadily 26 mai 2022, 11:28 97,74%
59 kircy 26 mai 2022, 15:38 97,74%
60 mamielunettes 26 mai 2022, 16:06 97,74%
61 Lumati 26 mai 2022, 16:37 97,74%
62 OlivierBulgari 26 mai 2022, 17:22 97,74%
63 Dictée17 26 mai 2022, 17:26 97,74%
64 Chris87 26 mai 2022, 19:57 97,74%
65 Phiippe 26 mai 2022, 09:05 96,99%
66 Minoute 26 mai 2022, 09:57 96,99%
67 victor05 26 mai 2022, 10:26 96,99%
68 aShaaa 26 mai 2022, 12:42 96,99%
69 hanami974 26 mai 2022, 14:14 96,99%
70 fabienne67 26 mai 2022, 14:19 96,99%
71 kikcat 26 mai 2022, 15:23 96,99%
72 wendy82 26 mai 2022, 17:41 96,99%
73 Aurore38 26 mai 2022, 17:44 96,99%
74 Chat61 26 mai 2022, 18:07 96,99%
75 tomato 26 mai 2022, 18:22 96,99%
76 Billi 26 mai 2022, 10:57 96,24%
77 Mihaelaconst 26 mai 2022, 17:46 96,24%
78 Mirmot 26 mai 2022, 18:35 96,24%
79 djon 26 mai 2022, 15:51 95,49%
80 EFcindy 26 mai 2022, 15:58 95,49%
81 Nemo82 26 mai 2022, 18:20 95,49%
82 chipolatas 26 mai 2022, 19:48 95,49%
83 infni 26 mai 2022, 22:18 95,49%
84 simone74 26 mai 2022, 10:52 94,74%
85 Skullscandy 26 mai 2022, 13:54 94,74%
86 Boudni 26 mai 2022, 16:38 94,74%
87 sylvaind 26 mai 2022, 17:07 94,74%
88 ChallengeXl 26 mai 2022, 18:53 94,74%
89 YOGYAA 26 mai 2022, 23:54 94,74%
90 Sultan88 26 mai 2022, 07:26 93,98%
91 nouche 26 mai 2022, 08:02 93,98%
92 Shoushoulya 26 mai 2022, 12:28 93,98%
93 carolle 26 mai 2022, 13:43 93,98%
94 Myshkin 26 mai 2022, 15:42 93,98%
95 Cindybr 26 mai 2022, 20:23 93,98%
96 TIZI 26 mai 2022, 21:49 93,98%
97 Gheorghiu 26 mai 2022, 09:37 93,23%
98 fanfandictée 26 mai 2022, 14:48 93,23%
99 Northlakemain 26 mai 2022, 15:38 93,23%
100 la mure 26 mai 2022, 19:02 93,23%
101 Mrboolean 26 mai 2022, 22:24 93,23%
102 Pmc70 26 mai 2022, 06:59 92,48%
103 gatto 26 mai 2022, 10:56 92,48%
104 Milang 26 mai 2022, 11:09 92,48%
105 Bab68 26 mai 2022, 15:12 92,48%
106 nicop39 26 mai 2022, 19:46 92,48%
107 DragonJason74 26 mai 2022, 20:36 92,48%
108 Outononoite 26 mai 2022, 23:35 92,48%
109 Spanky101 26 mai 2022, 10:31 91,73%
110 liloutou14 26 mai 2022, 11:17 91,73%
111 Canchange 26 mai 2022, 16:46 91,73%
112 nana9 26 mai 2022, 19:56 91,73%
113 Lemoncheese 26 mai 2022, 12:01 90,98%
114 Billthepainter 26 mai 2022, 15:11 90,98%
115 Linospapa 26 mai 2022, 21:41 90,98%
116 UnoMatch 26 mai 2022, 23:13 90,98%
117 caliche 26 mai 2022, 13:35 90,23%
118 Churchillian 26 mai 2022, 15:03 90,23%
119 Napiray 26 mai 2022, 16:24 90,23%
120 nezco 26 mai 2022, 17:00 90,23%
121 KenClendenin 26 mai 2022, 22:55 90,23%
122 XXXRachelRoXXX69 26 mai 2022, 23:02 90,23%
123 Stephenhind 26 mai 2022, 05:39 89,47%
124 Haney8604 26 mai 2022, 09:56 89,47%
125 princesa pokora 26 mai 2022, 10:47 89,47%
126 David7976 26 mai 2022, 13:49 89,47%
127 Hanakash 26 mai 2022, 19:29 89,47%
128 Chicongo 26 mai 2022, 02:09 88,72%
129 Pirate 26 mai 2022, 08:14 88,72%
130 Justices 26 mai 2022, 19:57 88,72%
131 Malina121 26 mai 2022, 08:50 87,97%
132 TheKillingTime 26 mai 2022, 10:08 87,97%
133 Dewaldt 26 mai 2022, 18:34 87,97%
134 SMcCalley 26 mai 2022, 19:55 87,97%
135 jonat88 26 mai 2022, 10:04 87,22%
136 Wurtele 26 mai 2022, 11:12 87,22%
137 Lfreck 26 mai 2022, 13:46 87,22%
138 Czechknight 26 mai 2022, 21:58 87,22%
139 Eemnz13 26 mai 2022, 08:49 86,47%
140 Istemem 26 mai 2022, 09:28 86,47%
141 carolliny123 26 mai 2022, 11:03 86,47%
142 Jaccer11 26 mai 2022, 11:04 86,47%
143 Sdooley 26 mai 2022, 14:25 86,47%
144 Ivanrunge 26 mai 2022, 16:11 86,47%
145 Shairyarbaig 26 mai 2022, 18:12 86,47%
146 Tomate71 26 mai 2022, 19:41 86,47%
147 Rezza9290 26 mai 2022, 22:29 86,47%
148 Phuong 26 mai 2022, 08:50 85,71%
149 fadma2 26 mai 2022, 10:46 85,71%
150 Huiliu 26 mai 2022, 12:38 85,71%
151 AAawert 26 mai 2022, 15:42 85,71%
152 Lubabalogiyose 26 mai 2022, 18:22 85,71%
153 Carlingrobyn36 26 mai 2022, 18:57 85,71%
154 Podawiki 26 mai 2022, 20:45 85,71%
155 Jmc29 26 mai 2022, 09:19 84,96%
156 Paulie0001 26 mai 2022, 10:39 84,96%
157 Hendrixmc 26 mai 2022, 10:40 84,96%
158 Vgururao 26 mai 2022, 11:13 84,96%
159 RichieGuo 26 mai 2022, 12:37 84,96%
160 Mdits 26 mai 2022, 18:33 84,96%
161 Draljosa 26 mai 2022, 21:05 84,96%
162 Investecgroup 26 mai 2022, 23:23 84,96%
163 66sixtyriver 26 mai 2022, 10:20 84,21%
164 Itsameanick 26 mai 2022, 10:36 84,21%
165 lorddesmotsperdu 26 mai 2022, 11:29 84,21%
166 rourou 26 mai 2022, 12:10 84,21%
167 Eeslade 26 mai 2022, 12:31 84,21%
168 Ewpcomms 26 mai 2022, 13:07 84,21%
169 Hotgirly1 26 mai 2022, 14:01 84,21%
170 Drake009 26 mai 2022, 17:43 84,21%
171 AdidasTrainers 26 mai 2022, 23:53 84,21%
172 Leeslees 26 mai 2022, 00:07 83,46%
173 ZawWinTun 26 mai 2022, 03:00 83,46%
174 Zly666 26 mai 2022, 15:09 83,46%
175 Elangrafe 26 mai 2022, 17:11 83,46%
176 Geneiie 26 mai 2022, 23:33 83,46%
177 Chanceyvil 26 mai 2022, 09:18 82,71%
178 Pbens1 26 mai 2022, 11:45 82,71%
179 Bdfh2002 26 mai 2022, 15:27 82,71%
180 Jockerastro 26 mai 2022, 16:06 82,71%
181 Audreyw 26 mai 2022, 21:14 82,71%
182 Rejser 26 mai 2022, 01:46 81,95%
183 suricate 26 mai 2022, 11:48 81,95%
184 Butaneko 26 mai 2022, 13:37 81,95%
185 Clockwork0range2 26 mai 2022, 19:11 81,95%
186 mamoud 26 mai 2022, 19:35 81,95%
187 Epnine 26 mai 2022, 10:21 81,20%
188 Gatewaytime 26 mai 2022, 18:13 81,20%
189 Jak3 26 mai 2022, 18:52 81,20%
190 Kiki4 26 mai 2022, 20:22 81,20%
191 Billbo1234 26 mai 2022, 10:46 80,45%
192 Mariannepark 26 mai 2022, 18:24 80,45%
193 Heste 26 mai 2022, 20:01 80,45%
194 Olewicz 26 mai 2022, 23:18 80,45%
195 Smearul 26 mai 2022, 07:38 79,70%
196 Emmasmith2008 26 mai 2022, 09:27 79,70%
197 Daddygirl2713 26 mai 2022, 12:59 79,70%
198 Lalalou 26 mai 2022, 16:33 79,70%
199 Rumait 26 mai 2022, 01:32 78,95%
200 Fixmacs 26 mai 2022, 16:21 78,20%
201 Srlancealot 26 mai 2022, 22:32 78,20%
202 Stoned4life3334 26 mai 2022, 13:32 77,44%
203 Tatkatz 26 mai 2022, 14:53 77,44%
204 Nurul19 26 mai 2022, 16:14 77,44%
205 Stargun123 26 mai 2022, 19:31 77,44%
206 Antonaya 26 mai 2022, 10:19 76,69%
207 Jreighley 26 mai 2022, 13:36 76,69%
208 Parker1081 26 mai 2022, 20:23 76,69%
209 Lessthanfirst 26 mai 2022, 10:26 75,94%
210 Danarz 26 mai 2022, 19:25 75,94%
211 Golive 26 mai 2022, 20:31 75,94%
212 IESKANKER 26 mai 2022, 14:43 75,19%
213 Donnieboi25 26 mai 2022, 16:01 74,44%
214 Luisomarzhavez 26 mai 2022, 20:04 72,93%
215 Sudartion 26 mai 2022, 17:50 70,68%
216 Animeprincess18 26 mai 2022, 08:33 69,92%
217 Mokad 26 mai 2022, 23:55 66,17%
218 dexter45 26 mai 2022, 12:48 Abandon
219 vicgsk7 26 mai 2022, 21:08 Abandon
220 lea28 26 mai 2022, 16:05 Abandon
221 Pierre 59195 26 mai 2022, 08:19 Abandon
222 vaugelas 26 mai 2022, 23:31 Abandon

Grâce à zenDictée

  • Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
  • Faites des dictées en vous amusant
  • Défiez vos amis sur des dictées

Créer un compte gratuitement

Statistiques

  • Rejoignez les 87 409 joueurs ;
  • déjà 1 119 159 dictées faites ;
  • plus de 139 558 708 mots écrits ;
  • et 13 330 465 fautes…