Classement : 01/05/2021

Auteur: Pascal Salin
Ouvrage : La vérité sur la monnaie
Longueurs : 128 mots

Pos. Joueur Date Score
1 Polarfox 1 mai 2021, 01:38 100,00%
2 GBRCB 1 mai 2021, 06:10 100,00%
3 jeanpaul31 1 mai 2021, 06:15 100,00%
4 poupougne 1 mai 2021, 07:17 100,00%
5 paula 1 mai 2021, 07:42 100,00%
6 doudou10 1 mai 2021, 08:04 100,00%
7 Clobes 1 mai 2021, 09:21 100,00%
8 ceriseanne 1 mai 2021, 09:27 100,00%
9 rignette 1 mai 2021, 10:13 100,00%
10 titig 1 mai 2021, 10:14 100,00%
11 godiva 1 mai 2021, 10:28 100,00%
12 raoulpessu 1 mai 2021, 10:54 100,00%
13 Constantinus 1 mai 2021, 11:04 100,00%
14 astone 1 mai 2021, 11:31 100,00%
15 flemonde74 1 mai 2021, 12:29 100,00%
16 jojogourville 1 mai 2021, 15:14 100,00%
17 TIZI 1 mai 2021, 16:04 100,00%
18 marite76 1 mai 2021, 16:19 100,00%
19 jpeach 1 mai 2021, 16:29 100,00%
20 Chopin 1 mai 2021, 17:12 100,00%
21 CaroRazo 1 mai 2021, 19:06 100,00%
22 temp123 1 mai 2021, 21:34 100,00%
23 Pierre 59195 1 mai 2021, 03:24 99,24%
24 coincoin18 1 mai 2021, 05:55 99,24%
25 noli 1 mai 2021, 07:30 99,24%
26 marie 974 1 mai 2021, 08:34 99,24%
27 Shadowrunner152 1 mai 2021, 09:01 99,24%
28 Victorjudo 1 mai 2021, 09:10 99,24%
29 lejan 1 mai 2021, 10:08 99,24%
30 rolles 1 mai 2021, 10:22 99,24%
31 MM69210 1 mai 2021, 11:01 99,24%
32 coliyann 1 mai 2021, 12:00 99,24%
33 Mamilyne 1 mai 2021, 12:08 99,24%
34 athéna0708 1 mai 2021, 13:04 99,24%
35 mig 1 mai 2021, 16:23 99,24%
36 motkiri 1 mai 2021, 17:27 99,24%
37 anastasia 1 mai 2021, 18:43 99,24%
38 cathd 1 mai 2021, 21:56 99,24%
39 Elsa Teboul-Schmitz 1 mai 2021, 22:11 99,24%
40 kcgd 1 mai 2021, 23:54 99,24%
41 boomrex 1 mai 2021, 00:37 98,47%
42 micocoulier 1 mai 2021, 03:49 98,47%
43 Solti3386 1 mai 2021, 07:38 98,47%
44 SLD 1 mai 2021, 07:44 98,47%
45 lisette 1 mai 2021, 09:27 98,47%
46 gisous04 1 mai 2021, 09:34 98,47%
47 andouves 1 mai 2021, 09:40 98,47%
48 fannie46230 1 mai 2021, 10:06 98,47%
49 sophiedg 1 mai 2021, 10:09 98,47%
50 Jules.kng 1 mai 2021, 10:23 98,47%
51 josy29 1 mai 2021, 10:48 98,47%
52 jupiter 1 mai 2021, 11:38 98,47%
53 chantal06 1 mai 2021, 12:23 98,47%
54 filoche 1 mai 2021, 14:00 98,47%
55 Mauriba 1 mai 2021, 14:19 98,47%
56 Jardin 44 1 mai 2021, 14:53 98,47%
57 ZenDictée64 1 mai 2021, 16:52 98,47%
58 Madcap2514 1 mai 2021, 17:14 98,47%
59 frankie 1 mai 2021, 17:33 98,47%
60 berna 1 mai 2021, 17:40 98,47%
61 fafafa 1 mai 2021, 19:38 98,47%
62 Lumati 1 mai 2021, 19:41 98,47%
63 IRMA 1 mai 2021, 23:57 98,47%
64 Architruc 1 mai 2021, 06:42 97,71%
65 pira05 1 mai 2021, 06:48 97,71%
66 Agalam 1 mai 2021, 07:28 97,71%
67 Chrismart 1 mai 2021, 08:39 97,71%
68 DEBLOCK GERARD 1 mai 2021, 08:46 97,71%
69 Darwin 1 mai 2021, 09:25 97,71%
70 Gégé 1 mai 2021, 10:05 97,71%
71 jositreg 1 mai 2021, 10:20 97,71%
72 simone74 1 mai 2021, 10:34 97,71%
73 petrolia 1 mai 2021, 11:28 97,71%
74 Rafa973 1 mai 2021, 14:12 97,71%
75 Avarice Glut 1 mai 2021, 14:14 97,71%
76 figmag 1 mai 2021, 17:17 97,71%
77 denstedmes 1 mai 2021, 18:26 97,71%
78 Brigitte bis 1 mai 2021, 18:37 97,71%
79 CastorDm91 1 mai 2021, 18:56 97,71%
80 VOLONTE57 1 mai 2021, 19:23 97,71%
81 Reims 1 mai 2021, 20:09 97,71%
82 titite64 1 mai 2021, 20:16 97,71%
83 oates 1 mai 2021, 21:24 97,71%
84 phipajul 1 mai 2021, 22:15 97,71%
85 karogyn 1 mai 2021, 02:33 96,95%
86 yaya73 1 mai 2021, 06:51 96,95%
87 Bertrand 1 mai 2021, 06:51 96,95%
88 skatou68 1 mai 2021, 07:05 96,95%
89 leMur 1 mai 2021, 10:39 96,95%
90 _Pauline22_ 1 mai 2021, 10:40 96,95%
91 Vico B 1 mai 2021, 10:47 96,95%
92 Tranquilou 1 mai 2021, 11:02 96,95%
93 kristi 1 mai 2021, 12:06 96,95%
94 christopheI 1 mai 2021, 14:22 96,95%
95 thouyi 1 mai 2021, 14:38 96,95%
96 myri annd 1 mai 2021, 14:59 96,95%
97 j0j0lleclerc 1 mai 2021, 16:24 96,95%
98 ola_nag 1 mai 2021, 19:08 96,95%
99 jacou 1 mai 2021, 20:44 96,95%
100 Nerf 1 mai 2021, 21:07 96,95%
101 CauseNickel66 1 mai 2021, 23:46 96,95%
102 Pas moi 1 mai 2021, 00:37 96,18%
103 Gabrieljoaquim 1 mai 2021, 00:41 96,18%
104 dadou8549 1 mai 2021, 08:50 96,18%
105 ctur 1 mai 2021, 09:27 96,18%
106 Sophiel 1 mai 2021, 09:28 96,18%
107 Clunard 1 mai 2021, 09:36 96,18%
108 lyathis 1 mai 2021, 11:02 96,18%
109 angeldust2 1 mai 2021, 12:08 96,18%
110 gedenice 1 mai 2021, 12:09 96,18%
111 Pili 1 mai 2021, 14:36 96,18%
112 Eva33 1 mai 2021, 15:11 96,18%
113 linds78 1 mai 2021, 16:01 96,18%
114 thier 1 mai 2021, 19:25 96,18%
115 emiliea 1 mai 2021, 20:21 96,18%
116 amertume 1 mai 2021, 21:07 96,18%
117 elgeodil 1 mai 2021, 09:03 95,42%
118 Thez93 1 mai 2021, 10:00 95,42%
119 mrnprd 1 mai 2021, 11:18 95,42%
120 liloutou14 1 mai 2021, 12:22 95,42%
121 carolle 1 mai 2021, 13:09 95,42%
122 gui.scrof 1 mai 2021, 13:44 95,42%
123 If 1 mai 2021, 13:53 95,42%
124 bernana 1 mai 2021, 15:53 95,42%
125 Elisaros 1 mai 2021, 16:09 95,42%
126 neige 1 mai 2021, 16:29 95,42%
127 le chat 1 mai 2021, 16:48 95,42%
128 Zabounette 1 mai 2021, 18:56 95,42%
129 finou18 1 mai 2021, 21:54 95,42%
130 Mahmoud79 1 mai 2021, 02:20 94,66%
131 Dictée17 1 mai 2021, 09:23 94,66%
132 Layla77 1 mai 2021, 09:50 94,66%
133 foueze 1 mai 2021, 10:54 94,66%
134 JANVIER2019 1 mai 2021, 10:59 94,66%
135 djon 1 mai 2021, 13:12 94,66%
136 zxwxwxwz 1 mai 2021, 13:28 94,66%
137 Christinapoil 1 mai 2021, 13:49 94,66%
138 ENOLA 1 mai 2021, 14:24 94,66%
139 Coco83320 1 mai 2021, 15:00 94,66%
140 juanguitos 1 mai 2021, 19:37 94,66%
141 BratzGirl337 1 mai 2021, 07:54 93,89%
142 Tikinou 1 mai 2021, 09:52 93,89%
143 Rossolver 1 mai 2021, 10:33 93,89%
144 ratafia 1 mai 2021, 16:19 93,89%
145 samjdsr 1 mai 2021, 20:01 93,89%
146 s gs rgs gsrg 1 mai 2021, 20:59 93,89%
147 Kyarven 1 mai 2021, 11:48 93,13%
148 Nemo82 1 mai 2021, 14:16 93,13%
149 laumau67 1 mai 2021, 18:49 93,13%
150 kaddak 1 mai 2021, 20:24 93,13%
151 coste 1 mai 2021, 21:16 93,13%
152 Koublix 1 mai 2021, 14:03 92,37%
153 sissy973 1 mai 2021, 14:48 92,37%
154 Kybou 1 mai 2021, 16:49 92,37%
155 banga 1 mai 2021, 20:18 92,37%
156 infni 1 mai 2021, 22:26 92,37%
157 KevinVK 1 mai 2021, 23:17 92,37%
158 YOGYAA 1 mai 2021, 01:10 91,60%
159 nouche 1 mai 2021, 08:07 91,60%
160 didou18 1 mai 2021, 08:11 91,60%
161 Suey 1 mai 2021, 10:48 91,60%
162 Tarta 1 mai 2021, 11:26 91,60%
163 Christel c 1 mai 2021, 11:47 91,60%
164 la mure 1 mai 2021, 11:49 91,60%
165 rosejp 1 mai 2021, 11:50 91,60%
166 myrcano 1 mai 2021, 12:39 91,60%
167 Darm 1 mai 2021, 16:09 91,60%
168 bubumontparnas 1 mai 2021, 00:56 90,84%
169 cobalt60 1 mai 2021, 16:10 90,84%
170 Ursulete 1 mai 2021, 19:22 90,84%
171 magictatane 1 mai 2021, 17:04 90,08%
172 christout 1 mai 2021, 17:06 90,08%
173 Alejandra 1 mai 2021, 18:03 90,08%
174 jano 1 mai 2021, 21:55 90,08%
175 tophe 1 mai 2021, 13:44 89,31%
176 gilabert 1 mai 2021, 15:15 89,31%
177 moncpt 1 mai 2021, 10:12 87,79%
178 nonoinf 1 mai 2021, 00:53 87,02%
179 audreybhello 1 mai 2021, 09:43 87,02%
180 Katiamer 1 mai 2021, 11:12 87,02%
181 caliche 1 mai 2021, 13:42 87,02%
182 fanfandictée 1 mai 2021, 14:47 87,02%
183 printemps 1 mai 2021, 15:04 87,02%
184 Jacekm 1 mai 2021, 02:50 86,26%
185 Drkthebestone 1 mai 2021, 09:39 84,73%
186 youva 1 mai 2021, 07:01 83,97%
187 Fatpig58 1 mai 2021, 08:59 82,44%
188 Rassenomatjutut 1 mai 2021, 09:48 82,44%
189 Mustafasaber 1 mai 2021, 11:23 82,44%
190 Tweety-pie007 1 mai 2021, 01:52 78,63%
191 cucuron 1 mai 2021, 17:35 75,57%
192 weatherly1 1 mai 2021, 20:12 75,57%
193 lauraFr 1 mai 2021, 23:22 50,38%
194 krifur 1 mai 2021, 03:36 Abandon
195 malapaa213 1 mai 2021, 14:27 Abandon
196 Cilo36 1 mai 2021, 19:23 Abandon
197 combreb1307 1 mai 2021, 20:55 Abandon
198 Thomas Marie Thérèse 1 mai 2021, 11:43 Abandon
199 lulu01 1 mai 2021, 13:23 Abandon
200 sab66 1 mai 2021, 09:47 Abandon
201 OverhaulManga 1 mai 2021, 16:07 Abandon
202 ARIF 1 mai 2021, 02:10 Abandon
203 basco 1 mai 2021, 17:04 Abandon

Grâce à zenDictée

  • Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
  • Faites des dictées en vous amusant
  • Défiez vos amis sur des dictées

Créer un compte gratuitement

Statistiques

  • Rejoignez les 81 953 joueurs ;
  • déjà 1 013 567 dictées faites ;
  • plus de 125 979 092 mots écrits ;
  • et 11 946 451 fautes…