Classement : 02/05/2021

Auteur: Roald Dahl
Ouvrage : Charlie et la chocolaterie
Longueurs : 111 mots

Pos. Joueur Date Score
1 kcgd 2 mai 2021, 00:13 100,00%
2 CauseNickel66 2 mai 2021, 00:17 100,00%
3 ChatB 2 mai 2021, 00:20 100,00%
4 Polarfox 2 mai 2021, 01:19 100,00%
5 Pas moi 2 mai 2021, 01:48 100,00%
6 peete_agore 2 mai 2021, 04:26 100,00%
7 Pierre 59195 2 mai 2021, 05:01 100,00%
8 jeanpaul31 2 mai 2021, 06:12 100,00%
9 Architruc 2 mai 2021, 06:20 100,00%
10 yaya73 2 mai 2021, 07:02 100,00%
11 Shadowrunner152 2 mai 2021, 08:09 100,00%
12 Clobes 2 mai 2021, 08:13 100,00%
13 Darwin 2 mai 2021, 08:18 100,00%
14 doudou10 2 mai 2021, 08:59 100,00%
15 Victorjudo 2 mai 2021, 09:07 100,00%
16 titig 2 mai 2021, 09:19 100,00%
17 rignette 2 mai 2021, 09:58 100,00%
18 MARY59 2 mai 2021, 09:58 100,00%
19 raoulpessu 2 mai 2021, 10:17 100,00%
20 josy29 2 mai 2021, 11:02 100,00%
21 fannie46230 2 mai 2021, 11:06 100,00%
22 ceriseanne 2 mai 2021, 11:13 100,00%
23 Constantinus 2 mai 2021, 11:14 100,00%
24 astone 2 mai 2021, 11:15 100,00%
25 pascal2901 2 mai 2021, 11:28 100,00%
26 coliyann 2 mai 2021, 11:32 100,00%
27 marie 974 2 mai 2021, 11:55 100,00%
28 IRMA 2 mai 2021, 14:45 100,00%
29 dedos 2 mai 2021, 15:41 100,00%
30 Ethy11 2 mai 2021, 16:18 100,00%
31 jpeach 2 mai 2021, 17:49 100,00%
32 flemonde74 2 mai 2021, 18:10 100,00%
33 chantal06 2 mai 2021, 18:57 100,00%
34 profmimi 2 mai 2021, 19:06 100,00%
35 CastorDm91 2 mai 2021, 19:22 100,00%
36 ratafia 2 mai 2021, 19:35 100,00%
37 alouette37 2 mai 2021, 19:37 100,00%
38 Merles 2 mai 2021, 19:51 100,00%
39 temp123 2 mai 2021, 21:12 100,00%
40 affegutt 2 mai 2021, 21:36 100,00%
41 micocoulier 2 mai 2021, 03:26 99,15%
42 coincoin18 2 mai 2021, 05:01 99,15%
43 poupougne 2 mai 2021, 06:22 99,15%
44 gedenice 2 mai 2021, 06:37 99,15%
45 régis 2 mai 2021, 07:29 99,15%
46 NEHEL 2 mai 2021, 07:33 99,15%
47 paula 2 mai 2021, 08:17 99,15%
48 SLD 2 mai 2021, 08:39 99,15%
49 gisous04 2 mai 2021, 09:06 99,15%
50 jositreg 2 mai 2021, 09:11 99,15%
51 sophiedg 2 mai 2021, 09:48 99,15%
52 Mamilyne 2 mai 2021, 09:51 99,15%
53 CaroRazo 2 mai 2021, 10:51 99,15%
54 Tarta 2 mai 2021, 11:55 99,15%
55 myri annd 2 mai 2021, 12:00 99,15%
56 lejan 2 mai 2021, 13:25 99,15%
57 godiva 2 mai 2021, 14:26 99,15%
58 ralf 2 mai 2021, 14:36 99,15%
59 titite64 2 mai 2021, 14:41 99,15%
60 filoche 2 mai 2021, 15:02 99,15%
61 athéna0708 2 mai 2021, 15:28 99,15%
62 foueze 2 mai 2021, 16:30 99,15%
63 momo24 2 mai 2021, 16:53 99,15%
64 TIZI 2 mai 2021, 17:46 99,15%
65 figmag 2 mai 2021, 17:51 99,15%
66 Plouki 2 mai 2021, 18:53 99,15%
67 Pili 2 mai 2021, 19:15 99,15%
68 ThereseF 2 mai 2021, 19:19 99,15%
69 Chopin 2 mai 2021, 19:22 99,15%
70 cathd 2 mai 2021, 19:31 99,15%
71 motkiri 2 mai 2021, 20:00 99,15%
72 Jardin 44 2 mai 2021, 20:15 99,15%
73 Fleurdepêcher 2 mai 2021, 21:13 99,15%
74 christopheI 2 mai 2021, 21:29 99,15%
75 Elsa Teboul-Schmitz 2 mai 2021, 21:30 99,15%
76 phipajul 2 mai 2021, 21:30 99,15%
77 bendav 2 mai 2021, 22:16 99,15%
78 Petitefillesanslune 2 mai 2021, 00:07 98,31%
79 Dictée17 2 mai 2021, 06:55 98,31%
80 pira05 2 mai 2021, 06:56 98,31%
81 skatou68 2 mai 2021, 07:38 98,31%
82 marite76 2 mai 2021, 07:47 98,31%
83 rolles 2 mai 2021, 08:54 98,31%
84 andouves 2 mai 2021, 09:41 98,31%
85 sopje 2 mai 2021, 10:53 98,31%
86 Elisaros 2 mai 2021, 11:27 98,31%
87 petrolia 2 mai 2021, 11:53 98,31%
88 ZenDictée64 2 mai 2021, 13:13 98,31%
89 Avarice Glut 2 mai 2021, 13:57 98,31%
90 Anonyme93 2 mai 2021, 15:31 98,31%
91 Fabien.C 2 mai 2021, 15:33 98,31%
92 Lumati 2 mai 2021, 16:45 98,31%
93 natacha30 2 mai 2021, 17:05 98,31%
94 Xetherion 2 mai 2021, 17:41 98,31%
95 anastasia 2 mai 2021, 17:51 98,31%
96 denstedmes 2 mai 2021, 18:15 98,31%
97 angeldust2 2 mai 2021, 18:54 98,31%
98 adcamara 2 mai 2021, 20:15 98,31%
99 emiliea 2 mai 2021, 20:23 98,31%
100 finou18 2 mai 2021, 21:11 98,31%
101 Mia20 2 mai 2021, 22:12 98,31%
102 boomrex 2 mai 2021, 01:48 97,46%
103 GBRCB 2 mai 2021, 04:52 97,46%
104 Bertrand 2 mai 2021, 06:30 97,46%
105 philcressi 2 mai 2021, 07:42 97,46%
106 mdo21 2 mai 2021, 08:05 97,46%
107 noli 2 mai 2021, 08:16 97,46%
108 Agalam 2 mai 2021, 08:31 97,46%
109 DEBLOCK GERARD 2 mai 2021, 08:41 97,46%
110 mimi43 2 mai 2021, 09:46 97,46%
111 ctur 2 mai 2021, 09:52 97,46%
112 banga 2 mai 2021, 10:02 97,46%
113 Gaby78 2 mai 2021, 10:45 97,46%
114 Christinapoil 2 mai 2021, 10:57 97,46%
115 laorajulia 2 mai 2021, 12:06 97,46%
116 berna 2 mai 2021, 12:14 97,46%
117 Nesquick 2 mai 2021, 14:01 97,46%
118 patou25 2 mai 2021, 14:10 97,46%
119 melo84 2 mai 2021, 15:17 97,46%
120 sab66 2 mai 2021, 15:32 97,46%
121 thier 2 mai 2021, 15:40 97,46%
122 Tchoubidou 2 mai 2021, 15:45 97,46%
123 Zerofaute 2 mai 2021, 17:38 97,46%
124 Bezot 2 mai 2021, 17:55 97,46%
125 Brigitte bis 2 mai 2021, 18:17 97,46%
126 rosejp 2 mai 2021, 19:09 97,46%
127 Zabounette 2 mai 2021, 19:17 97,46%
128 simone74 2 mai 2021, 19:26 97,46%
129 jupiter 2 mai 2021, 19:35 97,46%
130 me_me_me 2 mai 2021, 21:11 97,46%
131 YOGYAA 2 mai 2021, 00:40 96,61%
132 thouyi 2 mai 2021, 03:18 96,61%
133 vlie 2 mai 2021, 09:23 96,61%
134 princesapokora 2 mai 2021, 10:19 96,61%
135 aglae47 2 mai 2021, 11:24 96,61%
136 tania 91 2 mai 2021, 11:43 96,61%
137 Gégé 2 mai 2021, 11:52 96,61%
138 carolle 2 mai 2021, 12:58 96,61%
139 fafafa 2 mai 2021, 16:49 96,61%
140 Christel c 2 mai 2021, 16:57 96,61%
141 _Pauline22_ 2 mai 2021, 18:07 96,61%
142 jojogourville 2 mai 2021, 18:32 96,61%
143 deimos 2 mai 2021, 18:43 96,61%
144 marisca 2 mai 2021, 19:05 96,61%
145 cocotte17 2 mai 2021, 19:46 96,61%
146 Reims 2 mai 2021, 20:41 96,61%
147 kaddak 2 mai 2021, 20:44 96,61%
148 Motordu 2 mai 2021, 21:24 96,61%
149 fifis 2 mai 2021, 21:28 96,61%
150 dadou8549 2 mai 2021, 07:54 95,76%
151 jano 2 mai 2021, 09:18 95,76%
152 leMur 2 mai 2021, 10:29 95,76%
153 Nemo82 2 mai 2021, 11:39 95,76%
154 samjdsr 2 mai 2021, 11:45 95,76%
155 bernana 2 mai 2021, 15:36 95,76%
156 nbvcxw 2 mai 2021, 17:25 95,76%
157 Vico B 2 mai 2021, 19:08 95,76%
158 karogyn 2 mai 2021, 23:10 95,76%
159 Broncofan09 2 mai 2021, 00:26 94,92%
160 totote 2 mai 2021, 00:35 94,92%
161 didou18 2 mai 2021, 08:58 94,92%
162 KevinVK 2 mai 2021, 09:58 94,92%
163 nanard486756 2 mai 2021, 14:50 94,92%
164 le chat 2 mai 2021, 19:54 94,92%
165 Utopia 2 mai 2021, 02:01 94,07%
166 SRENAUD 2 mai 2021, 03:54 94,07%
167 Mahmoud79 2 mai 2021, 04:06 94,07%
168 JANVIER2019 2 mai 2021, 08:47 94,07%
169 Jules.kng 2 mai 2021, 09:17 94,07%
170 georges1704 2 mai 2021, 10:47 94,07%
171 MM69210 2 mai 2021, 12:03 94,07%
172 djon 2 mai 2021, 14:21 94,07%
173 paquetdchips 2 mai 2021, 15:25 94,07%
174 neige 2 mai 2021, 15:46 94,07%
175 Milang 2 mai 2021, 15:47 94,07%
176 gui.scrof 2 mai 2021, 16:05 94,07%
177 Ana Elisa 2 mai 2021, 01:08 93,22%
178 Marthou 2 mai 2021, 10:30 93,22%
179 lyathis 2 mai 2021, 11:03 93,22%
180 laumau67 2 mai 2021, 12:25 93,22%
181 Kybou 2 mai 2021, 13:22 93,22%
182 fanfandictée 2 mai 2021, 14:28 93,22%
183 Rafa973 2 mai 2021, 14:38 93,22%
184 liloutou14 2 mai 2021, 17:57 93,22%
185 LUFRAN 2 mai 2021, 08:08 92,37%
186 Suey 2 mai 2021, 11:13 92,37%
187 Kyarven 2 mai 2021, 11:41 92,37%
188 dalou 2 mai 2021, 12:23 92,37%
189 Koublix 2 mai 2021, 14:02 92,37%
190 gilabert 2 mai 2021, 14:53 92,37%
191 eric.belluardo@gmail.com 2 mai 2021, 17:54 92,37%
192 BIBIDU31 2 mai 2021, 18:30 92,37%
193 charliee0350 2 mai 2021, 21:40 92,37%
194 danpi 2 mai 2021, 10:50 91,53%
195 Proust le retours 2 mai 2021, 12:00 91,53%
196 Tikinou 2 mai 2021, 20:39 91,53%
197 Inmarseille 2 mai 2021, 06:35 90,68%
198 moncpt 2 mai 2021, 09:58 90,68%
199 Cheerfcc 2 mai 2021, 15:21 90,68%
200 printemps 2 mai 2021, 23:06 90,68%
201 nouche 2 mai 2021, 08:59 89,83%
202 Roulsvanes 2 mai 2021, 10:49 89,83%
203 Melllly 2 mai 2021, 09:22 88,98%
204 manon1951 2 mai 2021, 08:35 88,14%
205 tophe 2 mai 2021, 11:45 88,14%
206 Cthomopoul 2 mai 2021, 15:32 88,14%
207 fifina 2 mai 2021, 22:10 87,29%
208 Layla77 2 mai 2021, 10:09 86,44%
209 Madarasz1910 2 mai 2021, 17:34 86,44%
210 magictatane 2 mai 2021, 08:21 85,59%
211 Madmanxcadman 2 mai 2021, 11:02 85,59%
212 Dianadove 2 mai 2021, 12:19 85,59%
213 Kieronng1989 2 mai 2021, 13:22 85,59%
214 BINObino59160 2 mai 2021, 15:23 85,59%
215 Jrc5472 2 mai 2021, 08:36 83,05%
216 lulu01 2 mai 2021, 09:27 83,05%
217 Canes0629 2 mai 2021, 13:15 83,05%
218 Amydoodledawn 2 mai 2021, 01:19 82,20%
219 Ksylvera 2 mai 2021, 04:02 82,20%
220 Joekarbo 2 mai 2021, 13:42 82,20%
221 EvaDiamond 2 mai 2021, 00:17 80,51%
222 Ctyu 2 mai 2021, 00:34 80,51%
223 CeBuCCuCmeM 2 mai 2021, 01:46 80,51%
224 caliche 2 mai 2021, 14:59 80,51%
225 Tossie1 2 mai 2021, 00:41 79,66%
226 Mdwcpht 2 mai 2021, 20:06 78,81%
227 youva 2 mai 2021, 09:04 77,97%
228 cucuron 2 mai 2021, 18:47 77,97%
229 Jezz2507 2 mai 2021, 12:34 77,12%
230 nath54330 2 mai 2021, 12:53 76,27%
231 Ursulete 2 mai 2021, 19:03 75,42%
232 Lebono 2 mai 2021, 20:26 75,42%
233 juanguitos 2 mai 2021, 13:23 73,73%
234 HowardRoark99 2 mai 2021, 01:07 72,88%
235 Gr8white69 2 mai 2021, 13:43 72,03%
236 weatherly1 2 mai 2021, 23:10 72,03%
237 UselessInfo 2 mai 2021, 13:44 70,34%
238 Mathis Grandjean 2 mai 2021, 11:04 Abandon
239 zxwxwxwz 2 mai 2021, 16:15 Abandon
240 elgeodil 2 mai 2021, 09:17 Abandon
241 chacal52152 2 mai 2021, 11:14 Abandon

Grâce à zenDictée

  • Évitez les fautes dans vos écrits professionnels
  • Faites des dictées en vous amusant
  • Défiez vos amis sur des dictées

Créer un compte gratuitement

Statistiques

  • Rejoignez les 81 953 joueurs ;
  • déjà 1 013 566 dictées faites ;
  • plus de 125 979 092 mots écrits ;
  • et 11 946 451 fautes…